środa, 29 maja 2013

29.05


"Ważne jest, aby poz­wo­lić pew­nym rzeczom odejść.
Uwol­nić się od nich. Od­ciąć. Zam­knąć cykl.
Nie z po­wodu du­my, słabości czy pychy,
ale po pros­tu dla­tego, że na coś już nie ma miej­sca w Twoim życiu.
Zam­knij drzwi, zmień płytę, pos­przątaj dom, strzep­nij kurz.
Przes­tań być tym, kim jes­teś.
Mu­sisz zro­zumieć, że to nie jest gra znaczo­nymi kar­ta­mi.
Raz wyg­ry­wamy, raz przeg­ry­wamy.
Nie ocze­kuj, że in­ni Ci coś zwrócą, do­cenią Twój wy­siłek,
od­kryją Twój ge­niusz, od­wza­jem­nią Twoją miłość.
Ważne jest jeszcze to, żeby nie żałować..." :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz