poniedziałek, 1 lipca 2013

1.07


"Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta.
To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość."na zdjęciu Alicja Gajda

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz